Để vào trực tiếp xoso.autos cài App VPN

XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 90 ngày liên tiếp - KQXSMB 90 ngày

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/12/2023

ĐẶC BIỆT 57057
20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU
GIẢI NHẤT 21341
GIẢI NHÌ 46196 43234
GIẢI BA 70433 04847 22751
81225 23585 86601
GIẢI TƯ 5292 6921 1013 2912
GIẢI NĂM 2594 8296 6698
1779 3989 6487
GIẢI SÁU 499 353 222
GIẢI BẢY 52 24 00 04
Đầu LOTO
0 0 1 4
1 2 3
2 1 2 4 5
3 3 4
4 1 7
5 1 2 3 7
6  
7 9
8 5 7 9
9 2 4 6 6 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/12/2023

ĐẶC BIỆT 38223
10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT
GIẢI NHẤT 77286
GIẢI NHÌ 90185 84473
GIẢI BA 08584 79697 95286
76506 43075 76662
GIẢI TƯ 7394 0605 4471 5963
GIẢI NĂM 1127 8186 4005
2106 8507 6915
GIẢI SÁU 706 481 999
GIẢI BẢY 06 39 93 97
Đầu LOTO
0 5 5 6 6 6 6 7
1 5
2 3 7
3 9
4  
5  
6 2 3
7 1 3 5
8 1 4 5 6 6 6
9 3 4 7 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/12/2023

ĐẶC BIỆT 35627
20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS
GIẢI NHẤT 13260
GIẢI NHÌ 96217 17317
GIẢI BA 28340 60873 47641
19296 93791 58846
GIẢI TƯ 1425 0878 0269 6048
GIẢI NĂM 4114 5973 7447
0951 0213 1899
GIẢI SÁU 568 558 529
GIẢI BẢY 44 24 37 61
Đầu LOTO
0  
1 3 4 7 7
2 4 5 7 9
3 7
4 0 1 4 6 7 8
5 1 8
6 0 1 8 9
7 3 3 8
8  
9 1 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/12/2023

ĐẶC BIỆT 93178
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR
GIẢI NHẤT 49592
GIẢI NHÌ 64119 45960
GIẢI BA 32137 68827 28080
32189 58244 14627
GIẢI TƯ 7688 4100 2489 4062
GIẢI NĂM 0011 2061 5417
1645 3408 5727
GIẢI SÁU 258 412 013
GIẢI BẢY 08 11 61 34
Đầu LOTO
0 0 8 8
1 1 1 2 3 7 9
2 7 7 7
3 4 7
4 4 5
5 8
6 0 1 1 2
7 8
8 0 8 9 9
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/12/2023

ĐẶC BIỆT 47521
5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ
GIẢI NHẤT 07540
GIẢI NHÌ 75731 73475
GIẢI BA 91273 55144 86736
99900 82341 11775
GIẢI TƯ 4831 7851 5581 2662
GIẢI NĂM 4138 8878 7384
1966 7257 5976
GIẢI SÁU 206 459 399
GIẢI BẢY 66 61 51 07
Đầu LOTO
0 0 6 7
1  
2 1
3 1 1 6 8
4 0 1 4
5 1 1 7 9
6 1 2 6 6
7 3 5 5 6 8
8 1 4
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/12/2023

ĐẶC BIỆT 87694
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP
GIẢI NHẤT 91575
GIẢI NHÌ 75033 08536
GIẢI BA 46248 65031 61731
92459 68147 45722
GIẢI TƯ 8312 4054 7046 6146
GIẢI NĂM 2837 7020 5316
7905 4018 9921
GIẢI SÁU 708 554 392
GIẢI BẢY 25 23 55 19
Đầu LOTO
0 5 8
1 2 6 8 9
2 0 1 2 3 5
3 1 1 3 6 7
4 6 6 7 8
5 4 4 5 9
6  
7 5
8  
9 2 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/12/2023

ĐẶC BIỆT 01716
16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN
GIẢI NHẤT 77561
GIẢI NHÌ 47720 88355
GIẢI BA 58888 22091 21180
93030 49821 58663
GIẢI TƯ 5620 5047 0428 6339
GIẢI NĂM 7437 0630 4896
2937 8774 2334
GIẢI SÁU 663 164 416
GIẢI BẢY 13 07 17 19
Đầu LOTO
0 7
1 3 6 6 7 9
2 0 0 1 8
3 0 0 4 7 7 9
4 7
5 5
6 1 3 3 4
7 4
8 0 8
9 1 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/12/2023

ĐẶC BIỆT 87485
18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM
GIẢI NHẤT 17336
GIẢI NHÌ 51133 12554
GIẢI BA 07135 21522 53104
80826 94365 61619
GIẢI TƯ 1255 4461 1512 3977
GIẢI NĂM 7172 5165 4923
7678 2530 2804
GIẢI SÁU 427 937 452
GIẢI BẢY 85 25 07 17
Đầu LOTO
0 4 4 7
1 2 7 9
2 2 3 5 6 7
3 0 3 5 6 7
4  
5 2 4 5
6 1 5 5
7 2 7 8
8 5 5
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/12/2023

ĐẶC BIỆT 12301
4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL
GIẢI NHẤT 78982
GIẢI NHÌ 02630 94374
GIẢI BA 19187 84917 12364
34641 35984 38101
GIẢI TƯ 0620 6862 5300 7618
GIẢI NĂM 0918 6025 9110
3749 0894 8079
GIẢI SÁU 074 487 042
GIẢI BẢY 28 43 32 42
Đầu LOTO
0 0 1 1
1 0 7 8 8
2 0 5 8
3 0 2
4 1 2 2 3 9
5  
6 2 4
7 4 4 9
8 2 4 7 7
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/11/2023

ĐẶC BIỆT 07426
2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK
GIẢI NHẤT 98379
GIẢI NHÌ 36655 42158
GIẢI BA 20547 19426 60986
16887 53632 79116
GIẢI TƯ 8229 9619 1705 7002
GIẢI NĂM 2436 1281 6999
0144 7407 1184
GIẢI SÁU 391 898 713
GIẢI BẢY 73 07 13 43
Đầu LOTO
0 2 5 7 7
1 3 3 6 9
2 6 6 9
3 2 6
4 3 4 7
5 5 8
6  
7 3 9
8 1 4 6 7
9 1 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/11/2023

ĐẶC BIỆT 03141
17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH
GIẢI NHẤT 42683
GIẢI NHÌ 33410 77553
GIẢI BA 40459 27342 45945
67889 05550 03883
GIẢI TƯ 5665 3065 3233 2570
GIẢI NĂM 8938 3480 2573
5139 2488 1808
GIẢI SÁU 378 618 017
GIẢI BẢY 05 90 42 87
Đầu LOTO
0 5 8
1 0 7 8
2  
3 3 8 9
4 1 2 2 5
5 0 3 9
6 5 5
7 0 3 8
8 0 3 3 7 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/11/2023

ĐẶC BIỆT 11913
17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
GIẢI NHẤT 00010
GIẢI NHÌ 45748 26907
GIẢI BA 21383 29212 36806
31583 06432 05215
GIẢI TƯ 5903 8499 5218 4870
GIẢI NĂM 2036 5201 1028
1171 6609 2730
GIẢI SÁU 782 009 902
GIẢI BẢY 01 54 99 39
Đầu LOTO
0 1 1 2 3 6 7 9 9
1 0 2 3 5 8
2 8
3 0 2 6 9
4 8
5 4
6  
7 0 1
8 2 3 3
9 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/11/2023

ĐẶC BIỆT 84757
12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
GIẢI NHẤT 74703
GIẢI NHÌ 11900 12554
GIẢI BA 19791 04270 46759
59547 46181 41018
GIẢI TƯ 6537 8278 2059 1059
GIẢI NĂM 3927 1272 4079
5403 1036 9546
GIẢI SÁU 292 100 737
GIẢI BẢY 77 10 86 17
Đầu LOTO
0 0 0 3 3
1 0 7 8
2 7
3 6 7 7
4 6 7
5 4 7 9 9 9
6  
7 0 2 7 8 9
8 1 6
9 1 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/11/2023

ĐẶC BIỆT 11873
14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE
GIẢI NHẤT 79812
GIẢI NHÌ 47282 88599
GIẢI BA 70943 22982 59952
37117 45252 21860
GIẢI TƯ 1123 4002 3496 2068
GIẢI NĂM 4388 0945 3653
5957 2143 9067
GIẢI SÁU 706 799 886
GIẢI BẢY 20 53 07 84
Đầu LOTO
0 2 6 7
1 2 7
2 0 3
3  
4 3 3 5
5 2 2 3 3 7
6 0 7 8
7 3
8 2 2 4 6 8
9 6 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/11/2023

ĐẶC BIỆT 08816
5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
GIẢI NHẤT 27324
GIẢI NHÌ 11953 24697
GIẢI BA 69110 04565 34068
51050 01507 34991
GIẢI TƯ 6108 5491 7718 6815
GIẢI NĂM 0369 9606 8760
7104 5179 0112
GIẢI SÁU 833 331 214
GIẢI BẢY 44 73 63 26
Đầu LOTO
0 4 6 7 8
1 0 2 4 5 6 8
2 4 6
3 1 3
4 4
5 0 3
6 0 3 5 8 9
7 3 9
8  
9 1 1 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/11/2023

ĐẶC BIỆT 20952
2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB
GIẢI NHẤT 00044
GIẢI NHÌ 09136 65520
GIẢI BA 37660 91974 35253
52186 26203 32691
GIẢI TƯ 4463 9632 9958 5680
GIẢI NĂM 6964 1362 2611
0203 6272 9010
GIẢI SÁU 327 990 476
GIẢI BẢY 81 09 40 61
Đầu LOTO
0 3 3 9
1 0 1
2 0 7
3 2 6
4 0 4
5 2 3 8
6 0 1 2 3 4
7 2 4 6
8 0 1 6
9 0 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/11/2023

ĐẶC BIỆT 57999
6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA
GIẢI NHẤT 27345
GIẢI NHÌ 57014 50063
GIẢI BA 32466 88975 22112
69463 62612 65221
GIẢI TƯ 2456 8073 1231 9668
GIẢI NĂM 0256 0729 5497
2958 5424 4777
GIẢI SÁU 068 473 251
GIẢI BẢY 01 62 16 10
Đầu LOTO
0 1
1 0 2 2 4 6
2 1 4 9
3 1
4 5
5 1 6 6 8
6 2 3 3 6 8 8
7 3 3 5 7
8  
9 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/11/2023

ĐẶC BIỆT 14670
7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ
GIẢI NHẤT 55598
GIẢI NHÌ 48326 78511
GIẢI BA 51702 36362 08564
49572 30361 71728
GIẢI TƯ 8348 0098 3900 8870
GIẢI NĂM 6408 7473 4056
4050 8122 8486
GIẢI SÁU 295 832 718
GIẢI BẢY 53 06 14 52
Đầu LOTO
0 0 2 6 8
1 1 4 8
2 2 6 8
3 2
4 8
5 0 2 3 6
6 1 2 4
7 0 0 2 3
8 6
9 5 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/11/2023

ĐẶC BIỆT 17948
14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY
GIẢI NHẤT 51570
GIẢI NHÌ 91263 22132
GIẢI BA 00523 03627 43013
06575 30407 70045
GIẢI TƯ 4513 6199 8246 3789
GIẢI NĂM 8601 7285 1129
0145 0142 0079
GIẢI SÁU 926 913 865
GIẢI BẢY 55 66 29 16
Đầu LOTO
0 1 7
1 3 3 3 6
2 3 6 7 9 9
3 2
4 2 5 5 6 8
5 5
6 3 5 6
7 0 5 9
8 5 9
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/11/2023

ĐẶC BIỆT 49071
16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX
GIẢI NHẤT 99401
GIẢI NHÌ 21782 88421
GIẢI BA 20081 95632 13518
48191 49925 22550
GIẢI TƯ 6986 8728 3505 6493
GIẢI NĂM 2182 4299 3534
5389 7960 6436
GIẢI SÁU 260 949 169
GIẢI BẢY 92 67 88 72
Đầu LOTO
0 1 5
1 8
2 1 5 8
3 2 4 6
4 9
5 0
6 0 0 7 9
7 1 2
8 1 2 2 6 8 9
9 1 2 3 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/11/2023

ĐẶC BIỆT 38429
4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV
GIẢI NHẤT 02633
GIẢI NHÌ 37498 40297
GIẢI BA 14331 95638 82894
72723 51994 85732
GIẢI TƯ 1243 0254 8383 9997
GIẢI NĂM 2136 7389 6623
6224 6833 9192
GIẢI SÁU 062 766 980
GIẢI BẢY 28 19 90 64
Đầu LOTO
0  
1 9
2 3 3 4 8 9
3 1 2 3 3 6 8
4 3
5 4
6 2 4 6
7  
8 0 3 9
9 0 2 4 4 7 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/11/2023

ĐẶC BIỆT 98371
6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU
GIẢI NHẤT 77855
GIẢI NHÌ 10658 79326
GIẢI BA 08768 35389 63003
45013 25896 58159
GIẢI TƯ 7512 3573 6252 6597
GIẢI NĂM 1270 2234 9849
9414 4541 8794
GIẢI SÁU 558 262 712
GIẢI BẢY 84 59 90 82
Đầu LOTO
0 3
1 2 2 3 4
2 6
3 4
4 1 9
5 2 5 8 8 9 9
6 2 8
7 0 1 3
8 2 4 9
9 0 4 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/11/2023

ĐẶC BIỆT 95110
4BT-2BT-10BT-16BT-13BT-12BT-15BT-3BT
GIẢI NHẤT 91230
GIẢI NHÌ 25848 37352
GIẢI BA 46596 92391 75545
86395 28746 58992
GIẢI TƯ 7879 2244 9001 6647
GIẢI NĂM 4782 2335 0826
9117 2981 5762
GIẢI SÁU 366 704 757
GIẢI BẢY 38 44 68 52
Đầu LOTO
0 1 4
1 0 7
2 6
3 0 5 8
4 4 4 5 6 7 8
5 2 2 7
6 2 6 8
7 9
8 1 2
9 1 2 5 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/11/2023

ĐẶC BIỆT 54869
12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS
GIẢI NHẤT 34677
GIẢI NHÌ 80583 17410
GIẢI BA 12119 75379 69729
45196 06463 06180
GIẢI TƯ 9936 0565 5964 1109
GIẢI NĂM 7356 9273 1879
6015 4125 3336
GIẢI SÁU 959 344 804
GIẢI BẢY 36 20 73 21
Đầu LOTO
0 4 9
1 0 5 9
2 0 1 5 9
3 6 6 6
4 4
5 6 9
6 3 4 5 9
7 3 3 7 9 9
8 0 3
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/11/2023

ĐẶC BIỆT 33859
16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR
GIẢI NHẤT 98585
GIẢI NHÌ 15030 42515
GIẢI BA 42098 91871 50318
01855 83971 19248
GIẢI TƯ 4323 2947 9183 2296
GIẢI NĂM 3696 2554 2052
1479 5643 5271
GIẢI SÁU 174 207 624
GIẢI BẢY 56 62 32 72
Đầu LOTO
0 7
1 5 8
2 3 4
3 0 2
4 3 7 8
5 2 4 5 6 9
6 2
7 1 1 1 2 4 9
8 3 5
9 6 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/11/2023

ĐẶC BIỆT 85800
10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ
GIẢI NHẤT 00197
GIẢI NHÌ 42692 64848
GIẢI BA 29100 63052 36810
40639 42349 75155
GIẢI TƯ 3675 2498 3669 6507
GIẢI NĂM 9587 3898 3298
5302 4643 3914
GIẢI SÁU 066 614 953
GIẢI BẢY 36 97 41 57
Đầu LOTO
0 0 0 2 7
1 0 4 4
2  
3 6 9
4 1 3 8 9
5 2 3 5 7
6 6 9
7 5
8 7
9 2 7 7 8 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/11/2023

ĐẶC BIỆT 19412
13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP
GIẢI NHẤT 85667
GIẢI NHÌ 26906 22710
GIẢI BA 09590 96248 53294
43395 49876 53705
GIẢI TƯ 0546 8664 1572 8719
GIẢI NĂM 5678 1599 1893
6844 0749 9130
GIẢI SÁU 503 719 868
GIẢI BẢY 31 11 43 35
Đầu LOTO
0 3 5 6
1 0 1 2 9 9
2  
3 0 1 5
4 3 4 6 8 9
5  
6 4 7 8
7 2 6 8
8  
9 0 3 4 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/11/2023

ĐẶC BIỆT 98375
20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN
GIẢI NHẤT 76516
GIẢI NHÌ 96169 75327
GIẢI BA 43330 15764 27087
13704 97836 25835
GIẢI TƯ 9431 1962 5810 4897
GIẢI NĂM 9119 0490 7211
2058 3074 0453
GIẢI SÁU 290 942 079
GIẢI BẢY 29 03 05 28
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 0 1 6 9
2 7 8 9
3 0 1 5 6
4 2
5 3 8
6 2 4 9
7 4 5 9
8 7
9 0 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/11/2023

ĐẶC BIỆT 08391
10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM
GIẢI NHẤT 10466
GIẢI NHÌ 98837 12660
GIẢI BA 32013 97782 99924
14855 36394 62547
GIẢI TƯ 2966 0980 7346 0935
GIẢI NĂM 5641 7824 5937
5096 1970 2117
GIẢI SÁU 033 357 377
GIẢI BẢY 54 60 31 99
Đầu LOTO
0  
1 3 7
2 4 4
3 1 3 5 7 7
4 1 6 7
5 4 5 7
6 0 0 6 6
7 0 7
8 0 2
9 1 4 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/11/2023

ĐẶC BIỆT 94670
2BL-7BL-1BL-13BL-6BL-15BL-9BL-4BL
GIẢI NHẤT 63617
GIẢI NHÌ 06517 67183
GIẢI BA 73264 81508 35774
70740 13362 49497
GIẢI TƯ 6748 0376 3592 9574
GIẢI NĂM 7457 7387 2244
3441 9081 5173
GIẢI SÁU 578 528 643
GIẢI BẢY 02 10 21 35
Đầu LOTO
0 2 8
1 0 7 7
2 1 8
3 5
4 0 1 3 4 8
5 7
6 2 4
7 0 3 4 4 6 8
8 1 3 7
9 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/11/2023

ĐẶC BIỆT 34562
17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK
GIẢI NHẤT 39661
GIẢI NHÌ 67957 16661
GIẢI BA 06243 10409 80709
63247 33362 51297
GIẢI TƯ 7945 1349 1037 1650
GIẢI NĂM 4615 2896 3092
9154 8815 6908
GIẢI SÁU 744 249 840
GIẢI BẢY 22 44 97 09
Đầu LOTO
0 8 9 9 9
1 5 5
2 2
3 7
4 0 3 4 4 5 7 9 9
5 0 4 7
6 1 1 2 2
7  
8  
9 2 6 7 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/11/2023

ĐẶC BIỆT 98526
2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH
GIẢI NHẤT 98288
GIẢI NHÌ 98391 09260
GIẢI BA 71869 77840 71704
54410 26927 61167
GIẢI TƯ 9313 4352 7579 1270
GIẢI NĂM 1329 6820 0124
2423 5389 2356
GIẢI SÁU 071 033 989
GIẢI BẢY 93 82 15 95
Đầu LOTO
0 4
1 0 3 5
2 0 3 4 6 7 9
3 3
4 0
5 2 6
6 0 7 9
7 0 1 9
8 2 8 9 9
9 1 3 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/11/2023

ĐẶC BIỆT 10949
10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG
GIẢI NHẤT 97813
GIẢI NHÌ 40248 97258
GIẢI BA 17172 53726 16571
15018 50843 54542
GIẢI TƯ 2387 7105 7024 0996
GIẢI NĂM 8370 7910 5928
1004 2693 8577
GIẢI SÁU 045 513 973
GIẢI BẢY 27 90 24 03
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 0 3 3 8
2 4 4 6 7 8
3  
4 2 3 5 8 9
5 8
6  
7 0 1 2 3 7
8 7
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/11/2023

ĐẶC BIỆT 91484
1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF
GIẢI NHẤT 12495
GIẢI NHÌ 39738 55566
GIẢI BA 41141 02296 53869
51007 60891 56212
GIẢI TƯ 5822 9346 8559 8819
GIẢI NĂM 6894 6444 7848
8799 0114 7238
GIẢI SÁU 514 305 030
GIẢI BẢY 01 82 52 88
Đầu LOTO
0 1 5 7
1 2 4 4 9
2 2
3 0 8 8
4 1 4 6 8
5 2 9
6 6 9
7  
8 2 4 8
9 1 4 5 6 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/11/2023

ĐẶC BIỆT 13484
5BE-14BE-19BE-18BE-11BE-13BE-10BE-16BE
GIẢI NHẤT 62472
GIẢI NHÌ 97647 30290
GIẢI BA 96683 64645 65882
83382 20464 22682
GIẢI TƯ 6452 9102 3170 3977
GIẢI NĂM 7528 6996 3815
7783 1529 0445
GIẢI SÁU 698 485 457
GIẢI BẢY 02 44 33 77
Đầu LOTO
0 2 2
1 5
2 8 9
3 3
4 4 5 5 7
5 2 7
6 4
7 0 2 7 7
8 2 2 2 3 3 4 5
9 0 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/11/2023

ĐẶC BIỆT 55858
6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD
GIẢI NHẤT 39587
GIẢI NHÌ 14699 14801
GIẢI BA 69206 21577 79651
94155 83586 76878
GIẢI TƯ 7685 8485 6429 5975
GIẢI NĂM 2775 2220 9758
7880 4704 9335
GIẢI SÁU 407 429 044
GIẢI BẢY 71 72 28 08
Đầu LOTO
0 1 4 6 7 8
1  
2 0 8 9 9
3 5
4 4
5 1 5 8 8
6  
7 1 2 5 5 7 8
8 0 5 5 6 7
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/11/2023

ĐẶC BIỆT 65761
2BC-15BC-13BC-18BC-19BC-1BC-9BC-6BC
GIẢI NHẤT 49344
GIẢI NHÌ 82925 55230
GIẢI BA 10031 99488 24592
44193 01536 02935
GIẢI TƯ 9661 3443 1256 0653
GIẢI NĂM 2510 4208 3379
3936 7639 5952
GIẢI SÁU 932 355 850
GIẢI BẢY 87 62 24 69
Đầu LOTO
0 8
1 0
2 4 5
3 0 1 2 5 6 6 9
4 3 4
5 0 2 3 5 6
6 1 1 2 9
7 9
8 7 8
9 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/11/2023

ĐẶC BIỆT 93127
12BA-13BA-8BA-11BA-14BA-9BA-18BA-7BA
GIẢI NHẤT 54327
GIẢI NHÌ 25283 02829
GIẢI BA 30079 05452 64446
73945 16590 87922
GIẢI TƯ 2606 9611 1221 0026
GIẢI NĂM 0668 6940 7478
8435 1725 5577
GIẢI SÁU 276 183 585
GIẢI BẢY 14 12 69 84
Đầu LOTO
0 6
1 1 2 4
2 1 2 5 6 7 7 9
3 5
4 0 5 6
5 2
6 8 9
7 6 7 8 9
8 3 3 4 5
9 0
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/11/2023

ĐẶC BIỆT 20136
11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ
GIẢI NHẤT 25965
GIẢI NHÌ 01743 60565
GIẢI BA 96391 07899 49997
26194 23877 05086
GIẢI TƯ 5020 6049 2639 2265
GIẢI NĂM 6853 5224 2100
1430 0589 0661
GIẢI SÁU 398 055 005
GIẢI BẢY 48 16 35 43
Đầu LOTO
0 0 5
1 6
2 0 4
3 0 5 6 9
4 3 3 8 9
5 3 5
6 1 5 5 5
7 7
8 6 9
9 1 4 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 31/10/2023

ĐẶC BIỆT 39267
4AY-14AY-13AY-12AY-1AY-3AY-10AY-2AY
GIẢI NHẤT 84582
GIẢI NHÌ 62863 95065
GIẢI BA 79114 13107 79397
07772 73053 25712
GIẢI TƯ 2594 2141 3225 1854
GIẢI NĂM 5872 5613 5111
0222 9299 1476
GIẢI SÁU 340 709 936
GIẢI BẢY 06 08 98 70
Đầu LOTO
0 6 7 8 9
1 1 2 3 4
2 2 5
3 6
4 0 1
5 3 4
6 3 5 7
7 0 2 2 6
8 2
9 4 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/10/2023

ĐẶC BIỆT 34684
19AX-1AX-8AX-6AX-10AX-7AX-15AX-18AX
GIẢI NHẤT 07449
GIẢI NHÌ 68543 68556
GIẢI BA 25283 29519 54803
06974 65945 63081
GIẢI TƯ 7503 1183 6318 1975
GIẢI NĂM 2186 9701 6753
9487 4244 4899
GIẢI SÁU 401 623 609
GIẢI BẢY 36 22 50 83
Đầu LOTO
0 1 1 3 3 9
1 8 9
2 2 3
3 6
4 3 4 5 9
5 0 3 6
6  
7 4 5
8 1 3 3 3 4 6 7
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/10/2023

ĐẶC BIỆT 38050
3AV-18AV-20AV-9AV-6AV-17AV-7AV-13AV
GIẢI NHẤT 04168
GIẢI NHÌ 83796 74143
GIẢI BA 46175 33024 87212
07984 99654 49740
GIẢI TƯ 4498 5248 3927 6097
GIẢI NĂM 9698 0861 8674
7422 8367 3774
GIẢI SÁU 521 297 393
GIẢI BẢY 20 26 73 53
Đầu LOTO
0  
1 2
2 0 1 2 4 6 7
3  
4 0 3 8
5 0 3 4
6 1 7 8
7 3 4 4 5
8 4
9 3 6 7 7 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/10/2023

ĐẶC BIỆT 07157
13AU-14AU-1AU-19AU-16AU-20AU-10AU-8AU
GIẢI NHẤT 12258
GIẢI NHÌ 78073 22472
GIẢI BA 15755 38656 08969
86598 42614 30508
GIẢI TƯ 6489 0925 6537 1677
GIẢI NĂM 5598 1977 7565
9877 6528 5059
GIẢI SÁU 598 063 808
GIẢI BẢY 93 74 83 97
Đầu LOTO
0 8 8
1 4
2 5 8
3 7
4  
5 5 6 7 8 9
6 3 5 9
7 2 3 4 7 7 7
8 3 9
9 3 7 8 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/10/2023

ĐẶC BIỆT 74036
13AT-15AT-10AT-11AT-4AT-8AT-7AT-16AT
GIẢI NHẤT 90111
GIẢI NHÌ 31208 23123
GIẢI BA 80782 05550 11973
66709 94867 90198
GIẢI TƯ 2407 9772 9695 9048
GIẢI NĂM 1855 6641 8290
9698 2413 3207
GIẢI SÁU 913 820 360
GIẢI BẢY 02 14 49 41
Đầu LOTO
0 2 7 7 8 9
1 1 3 3 4
2 0 3
3 6
4 1 1 8 9
5 0 5
6 0 7
7 2 3
8 2
9 0 5 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/10/2023

ĐẶC BIỆT 26788
19AS-5AS-15AS-7AS-6AS-1AS-18AS-17AS
GIẢI NHẤT 71079
GIẢI NHÌ 79633 89149
GIẢI BA 55454 66176 86152
37472 21527 79572
GIẢI TƯ 0476 8838 1384 2211
GIẢI NĂM 5306 1110 8681
7368 0619 3206
GIẢI SÁU 623 382 600
GIẢI BẢY 94 00 43 95
Đầu LOTO
0 0 0 6 6
1 0 1 9
2 3 7
3 3 8
4 3 9
5 2 4
6 8
7 2 2 6 6 9
8 1 2 4 8
9 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/10/2023

ĐẶC BIỆT 61380
19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR
GIẢI NHẤT 92842
GIẢI NHÌ 86347 06283
GIẢI BA 71520 66446 66318
53849 86752 45942
GIẢI TƯ 1379 8549 4174 9293
GIẢI NĂM 1616 0652 4193
3554 1132 6619
GIẢI SÁU 685 553 936
GIẢI BẢY 62 73 71 49
Đầu LOTO
0  
1 6 8 9
2 0
3 2 6
4 2 2 6 7 9 9 9
5 2 2 3 4
6 2
7 1 3 4 9
8 0 3 5
9 3 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/10/2023

ĐẶC BIỆT 91388
9AQ-8AQ-14AQ-6AQ-4AQ-16AQ-3AQ-10AQ
GIẢI NHẤT 78862
GIẢI NHÌ 77232 16765
GIẢI BA 83198 94073 76943
75283 42518 84151
GIẢI TƯ 2559 0557 2718 5845
GIẢI NĂM 9655 5887 7722
2876 6540 3629
GIẢI SÁU 908 426 722
GIẢI BẢY 09 29 59 16
Đầu LOTO
0 8 9
1 6 8 8
2 2 2 6 9 9
3 2
4 0 3 5
5 1 5 7 9 9
6 2 5
7 3 6
8 3 7 8
9 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/10/2023

ĐẶC BIỆT 45844
8AP-17AP-18AP-11AP-19AP-14AP-12AP-6AP
GIẢI NHẤT 81410
GIẢI NHÌ 39827 16925
GIẢI BA 90991 80983 17191
17602 25316 06849
GIẢI TƯ 6536 0204 2560 3746
GIẢI NĂM 0908 6717 3361
8500 8619 8362
GIẢI SÁU 244 890 441
GIẢI BẢY 88 11 81 35
Đầu LOTO
0 0 2 4 8
1 0 1 6 7 9
2 5 7
3 5 6
4 1 4 4 6 9
5  
6 0 1 2
7  
8 1 3 8
9 0 1 1
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/10/2023

ĐẶC BIỆT 91918
5AN-11AN-1AN-2AN-4AN-9AN-10AN-18AN
GIẢI NHẤT 71417
GIẢI NHÌ 88769 04327
GIẢI BA 51414 00736 72340
97988 72175 71832
GIẢI TƯ 6133 5179 2610 9379
GIẢI NĂM 5776 3154 1993
8030 4721 1483
GIẢI SÁU 740 282 296
GIẢI BẢY 92 25 24 11
Đầu LOTO
0  
1 0 1 4 7 8
2 1 4 5 7
3 0 2 3 6
4 0 0
5 4
6 9
7 5 6 9 9
8 2 3 8
9 2 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/10/2023

ĐẶC BIỆT 57349
2AM-6AM-18AM-7AM-16AM-12AM-20AM-5AM
GIẢI NHẤT 28088
GIẢI NHÌ 05865 83567
GIẢI BA 76424 79903 37682
72540 89417 55043
GIẢI TƯ 6576 5402 0065 4215
GIẢI NĂM 9076 5387 4193
7233 0818 3906
GIẢI SÁU 110 455 727
GIẢI BẢY 84 94 54 56
Đầu LOTO
0 2 3 6
1 0 5 7 8
2 4 7
3 3
4 0 3 9
5 4 5 6
6 5 5 7
7 6 6
8 2 4 7 8
9 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/10/2023

ĐẶC BIỆT 42888
16AL-12AL-14AL-1AL-9AL-15AL-5AL-17AL
GIẢI NHẤT 28038
GIẢI NHÌ 66168 37238
GIẢI BA 34837 92816 31859
41351 87430 39622
GIẢI TƯ 0360 6703 8282 7240
GIẢI NĂM 9386 3538 0380
7089 0570 7341
GIẢI SÁU 515 213 302
GIẢI BẢY 41 60 43 79
Đầu LOTO
0 2 3
1 3 5 6
2 2
3 0 7 8 8 8
4 0 1 1 3
5 1 9
6 0 0 8
7 0 9
8 0 2 6 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/10/2023

ĐẶC BIỆT 45305
13AK-12AK-18AK-17AK-8AK-14AK-15AK-1AK
GIẢI NHẤT 95559
GIẢI NHÌ 38899 87603
GIẢI BA 92120 18127 36684
43785 76111 64948
GIẢI TƯ 8908 6904 4781 7686
GIẢI NĂM 2873 3167 4112
6695 8826 6672
GIẢI SÁU 924 485 836
GIẢI BẢY 46 06 62 42
Đầu LOTO
0 3 4 5 6 8
1 1 2
2 0 4 6 7
3 6
4 2 6 8
5 9
6 2 7
7 2 3
8 1 4 5 5 6
9 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/10/2023

ĐẶC BIỆT 28600
11AH-19AH-17AH-4AH-6AH-7AH-1AH-5AH
GIẢI NHẤT 18127
GIẢI NHÌ 34909 28078
GIẢI BA 30317 28608 41328
25052 35444 85291
GIẢI TƯ 8974 7622 0873 7804
GIẢI NĂM 2049 6000 8948
1898 9177 9935
GIẢI SÁU 088 749 372
GIẢI BẢY 56 39 42 29
Đầu LOTO
0 0 0 4 8 9
1 7
2 2 7 8 9
3 5 9
4 2 4 8 9 9
5 2 6
6  
7 2 3 4 7 8
8 8
9 1 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/10/2023

ĐẶC BIỆT 70876
14AG-17AG-19AG-10AG-1AG-15AG-20AG-8AG
GIẢI NHẤT 93617
GIẢI NHÌ 26995 44394
GIẢI BA 64764 37837 38294
86656 55780 07378
GIẢI TƯ 5076 5525 3888 3630
GIẢI NĂM 5793 8371 2703
8983 5047 3767
GIẢI SÁU 707 310 747
GIẢI BẢY 67 06 07 91
Đầu LOTO
0 3 6 7 7
1 0 7
2 5
3 0 7
4 7 7
5 6
6 4 7 7
7 1 6 6 8
8 0 3 8
9 1 3 4 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/10/2023

ĐẶC BIỆT 94540
10AF-19AF-4AF-7AF-12AF-11AF-9AF-15AF
GIẢI NHẤT 26829
GIẢI NHÌ 84819 86465
GIẢI BA 00329 48532 96915
81516 96050 36616
GIẢI TƯ 1631 0574 3196 0906
GIẢI NĂM 0155 0029 7713
0339 8844 0000
GIẢI SÁU 176 285 680
GIẢI BẢY 77 22 47 59
Đầu LOTO
0 0 6
1 3 5 6 6 9
2 2 9 9 9
3 1 2 9
4 0 4 7
5 0 5 9
6 5
7 4 6 7
8 0 5
9 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/10/2023

ĐẶC BIỆT 15013
8AE-2AE-15AE-19AE-5AE-6AE-9AE-13AE
GIẢI NHẤT 43153
GIẢI NHÌ 40745 63082
GIẢI BA 64745 57226 04843
26387 03424 95773
GIẢI TƯ 2455 0971 5175 1254
GIẢI NĂM 8586 1190 6393
6972 4232 6650
GIẢI SÁU 999 997 294
GIẢI BẢY 29 60 79 77
Đầu LOTO
0  
1 3
2 4 6 9
3 2
4 3 5 5
5 0 3 4 5
6 0
7 1 2 3 5 7 9
8 2 6 7
9 0 3 4 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/10/2023

ĐẶC BIỆT 59454
11AD-17AD-18AD-5AD-16AD-7AD-2AD-19AD
GIẢI NHẤT 00486
GIẢI NHÌ 02755 43379
GIẢI BA 99550 05287 68380
32640 94138 33448
GIẢI TƯ 6838 0361 7534 5331
GIẢI NĂM 6853 9553 6500
1359 6160 5750
GIẢI SÁU 481 321 424
GIẢI BẢY 03 39 81 58
Đầu LOTO
0 0 3
1  
2 1 4
3 1 4 8 8 9
4 0 8
5 0 0 3 3 4 5 8 9
6 0 1
7 9
8 0 1 1 6 7
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/10/2023

ĐẶC BIỆT 40620
4AC-17AC-5AC-7AC-3AC-16AC-8AC-2AC
GIẢI NHẤT 36972
GIẢI NHÌ 97683 99909
GIẢI BA 08047 50255 63076
61617 76879 27383
GIẢI TƯ 6459 0224 5895 5108
GIẢI NĂM 1293 3744 8119
9435 2535 9742
GIẢI SÁU 794 879 397
GIẢI BẢY 86 35 84 68
Đầu LOTO
0 8 9
1 7 9
2 0 4
3 5 5 5
4 2 4 7
5 5 9
6 8
7 2 6 9 9
8 3 3 4 6
9 3 4 5 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/10/2023

ĐẶC BIỆT 50875
20AB-12AB-16AB-10AB-19AB-17AB-14AB-4AB
GIẢI NHẤT 95632
GIẢI NHÌ 39892 34582
GIẢI BA 50557 03012 38198
20971 13896 23153
GIẢI TƯ 0633 1981 2032 4676
GIẢI NĂM 7866 1480 9846
3202 1539 0475
GIẢI SÁU 884 935 151
GIẢI BẢY 25 65 20 03
Đầu LOTO
0 2 3
1 2
2 0 5
3 2 2 3 5 9
4 6
5 1 3 7
6 5 6
7 1 5 5 6
8 0 1 2 4
9 2 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/10/2023

ĐẶC BIỆT 49140
9ZA-2ZA-18ZA-19ZA-4ZA-20ZA-14ZA-10ZA
GIẢI NHẤT 34659
GIẢI NHÌ 55529 10478
GIẢI BA 30337 13749 64088
19673 97793 99511
GIẢI TƯ 0865 5620 5382 7544
GIẢI NĂM 1596 5137 8019
2565 3801 2606
GIẢI SÁU 138 522 101
GIẢI BẢY 77 60 19 89
Đầu LOTO
0 1 1 6
1 1 9 9
2 0 2 9
3 7 7 8
4 0 4 9
5 9
6 0 5 5
7 3 7 8
8 2 8 9
9 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/10/2023

ĐẶC BIỆT 84521
3ZB-6ZB-20ZB-2ZB-5ZB-9ZB-1ZB-17ZB
GIẢI NHẤT 59398
GIẢI NHÌ 06955 97174
GIẢI BA 76861 38679 96018
06578 53625 81976
GIẢI TƯ 9277 4822 0696 3467
GIẢI NĂM 5349 4865 9875
9623 2213 7340
GIẢI SÁU 604 563 431
GIẢI BẢY 93 92 27 19
Đầu LOTO
0 4
1 3 8 9
2 1 2 3 5 7
3 1
4 0 9
5 5
6 1 3 5 7
7 4 5 6 7 8 9
8  
9 2 3 6 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/10/2023

ĐẶC BIỆT 91245
9ZC-17ZC-4ZC-5ZC-14ZC-20ZC-18ZC-8ZC
GIẢI NHẤT 31903
GIẢI NHÌ 84892 01956
GIẢI BA 06356 03876 36672
24111 26365 30725
GIẢI TƯ 0051 4351 6340 4970
GIẢI NĂM 7484 4228 9564
1750 7829 2650
GIẢI SÁU 690 719 504
GIẢI BẢY 35 30 17 68
Đầu LOTO
0 3 4
1 1 7 9
2 5 8 9
3 0 5
4 0 5
5 0 0 1 1 6 6
6 4 5 8
7 0 2 6
8 4
9 0 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/10/2023

ĐẶC BIỆT 75188
16ZD-18ZD-17ZD-14ZD-5ZD-2ZD
GIẢI NHẤT 80266
GIẢI NHÌ 52602 61671
GIẢI BA 43993 77200 47305
51189 11181 50779
GIẢI TƯ 9062 2622 7482 2405
GIẢI NĂM 5596 3273 5134
6369 8790 1351
GIẢI SÁU 920 046 064
GIẢI BẢY 14 18 68 60
Đầu LOTO
0 0 2 5 5
1 4 8
2 0 2
3 4
4 6
5 1
6 0 2 4 6 8 9
7 1 3 9
8 1 2 8 9
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07/10/2023

ĐẶC BIỆT 26547
4ZE-8ZE-14ZE-2ZE-15ZE-18ZE-17ZE-10ZE
GIẢI NHẤT 41670
GIẢI NHÌ 43744 83152
GIẢI BA 10056 59638 27910
48711 37587 74483
GIẢI TƯ 3920 1318 3826 5229
GIẢI NĂM 7112 9706 6852
0530 3370 9649
GIẢI SÁU 482 573 168
GIẢI BẢY 38 13 79 35
Đầu LOTO
0 6
1 0 1 2 3 8
2 0 6 9
3 0 5 8 8
4 4 7 9
5 2 2 6
6 8
7 0 0 3 9
8 2 3 7
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 06/10/2023

ĐẶC BIỆT 73121
9ZF-14ZF-13ZF-3ZF-1ZF-10ZF-20ZF-6ZF
GIẢI NHẤT 55217
GIẢI NHÌ 58651 16695
GIẢI BA 33566 88641 33460
21508 56520 07750
GIẢI TƯ 1730 9916 2124 9960
GIẢI NĂM 6043 5427 0070
4002 6493 5809
GIẢI SÁU 332 983 794
GIẢI BẢY 64 68 07 56
Đầu LOTO
0 2 7 8 9
1 6 7
2 0 1 4 7
3 0 2
4 1 3
5 0 1 6
6 0 0 4 6 8
7 0
8 3
9 3 4 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 05/10/2023

ĐẶC BIỆT 88733
15ZG-10ZG-4ZG-19ZG-8ZG-2ZG-9ZG-16ZG
GIẢI NHẤT 73302
GIẢI NHÌ 24201 85392
GIẢI BA 28893 61757 56710
03791 06431 62727
GIẢI TƯ 8037 6603 9356 3574
GIẢI NĂM 5156 1747 7121
1657 2110 3407
GIẢI SÁU 487 227 763
GIẢI BẢY 79 14 25 44
Đầu LOTO
0 1 2 3 7
1 0 0 4
2 1 5 7 7
3 1 3 7
4 4 7
5 6 6 7 7
6 3
7 4 9
8 7
9 1 2 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/10/2023

ĐẶC BIỆT 53139
17ZH-8ZH-3ZH-2ZH-10ZH-4ZH-11ZH-16ZH
GIẢI NHẤT 52986
GIẢI NHÌ 41893 88329
GIẢI BA 58465 46331 10707
32100 67382 36166
GIẢI TƯ 5828 4164 7852 0816
GIẢI NĂM 2892 7438 5364
9277 9494 1229
GIẢI SÁU 973 436 080
GIẢI BẢY 27 86 49 11
Đầu LOTO
0 0 7
1 1 6
2 7 8 9 9
3 1 6 8 9
4 9
5 2
6 4 4 5 6
7 3 7
8 0 2 6 6
9 2 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/10/2023

ĐẶC BIỆT 34556
18ZK-14ZK-15ZK-5ZK-2ZK-12ZK-11ZK-13ZK
GIẢI NHẤT 36657
GIẢI NHÌ 57200 24205
GIẢI BA 36423 78163 58672
87355 94773 55715
GIẢI TƯ 1239 8305 0646 3939
GIẢI NĂM 5830 0800 2419
5057 3928 4018
GIẢI SÁU 773 025 899
GIẢI BẢY 32 47 56 53
Đầu LOTO
0 0 0 5 5
1 5 8 9
2 3 5 8
3 0 2 9 9
4 6 7
5 3 5 6 6 7 7
6 3
7 2 3 3
8  
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/10/2023

ĐẶC BIỆT 80973
11ZL-7ZL-10ZL-2ZL-12ZL-4ZL-20ZL-3ZL
GIẢI NHẤT 56435
GIẢI NHÌ 74027 76063
GIẢI BA 78709 89573 24399
09969 75199 84560
GIẢI TƯ 5054 8832 4262 5291
GIẢI NĂM 7274 7381 9109
3809 9002 4784
GIẢI SÁU 450 400 279
GIẢI BẢY 64 69 11 59
Đầu LOTO
0 0 2 9 9 9
1 1
2 7
3 2 5
4  
5 0 4 9
6 0 2 3 4 9 9
7 3 3 4 9
8 1 4
9 1 9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/10/2023

ĐẶC BIỆT 07289
18ZM-17ZM-5ZM-9ZM-16ZM-15ZM-19ZM-14ZM
GIẢI NHẤT 57908
GIẢI NHÌ 18906 69144
GIẢI BA 51729 76652 54656
92756 68233 32508
GIẢI TƯ 0871 5315 5694 7563
GIẢI NĂM 0132 5407 0788
0333 0870 4833
GIẢI SÁU 359 623 838
GIẢI BẢY 03 74 25 87
Đầu LOTO
0 3 6 7 8 8
1 5
2 3 5 9
3 2 3 3 3 8
4 4
5 2 6 6 9
6 3
7 0 1 4
8 7 8 9
9 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 30/09/2023

ĐẶC BIỆT 19237
1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN
GIẢI NHẤT 00802
GIẢI NHÌ 69062 73744
GIẢI BA 28668 67174 14711
13617 46011 10279
GIẢI TƯ 6557 5429 6415 1454
GIẢI NĂM 4316 2144 6966
9860 8112 4610
GIẢI SÁU 104 844 320
GIẢI BẢY 79 71 38 53
Đầu LOTO
0 2 4
1 0 1 1 2 5 6 7
2 0 9
3 7 8
4 4 4 4
5 3 4 7
6 0 2 6 8
7 1 4 9 9
8  
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 29/09/2023

ĐẶC BIỆT 07044
1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP
GIẢI NHẤT 88675
GIẢI NHÌ 45097 40581
GIẢI BA 45021 76164 14457
24067 57789 44804
GIẢI TƯ 7218 1041 6089 3633
GIẢI NĂM 8752 2066 9926
1433 2605 2330
GIẢI SÁU 109 055 432
GIẢI BẢY 79 88 59 19
Đầu LOTO
0 4 5 9
1 8 9
2 1 6
3 0 2 3 3
4 1 4
5 2 5 7 9
6 4 6 7
7 5 9
8 1 8 9 9
9 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/09/2023

ĐẶC BIỆT 11698
3ZQ-2ZQ-11ZQ-15ZQ-1ZQ-6ZQ
GIẢI NHẤT 77996
GIẢI NHÌ 44386 48900
GIẢI BA 50556 02023 73169
91188 39404 88068
GIẢI TƯ 2092 6143 0736 5575
GIẢI NĂM 9078 8697 7078
5622 3662 5048
GIẢI SÁU 924 443 417
GIẢI BẢY 61 16 20 84
Đầu LOTO
0 0 4
1 6 7
2 0 2 3 4
3 6
4 3 3 8
5 6
6 1 2 8 9
7 5 8 8
8 4 6 8
9 2 6 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/09/2023

ĐẶC BIỆT 93447
9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR
GIẢI NHẤT 71106
GIẢI NHÌ 67705 00384
GIẢI BA 67673 22611 18030
35885 62710 86306
GIẢI TƯ 7621 1221 9671 5497
GIẢI NĂM 2608 8234 3524
0541 6323 6518
GIẢI SÁU 043 466 205
GIẢI BẢY 56 28 22 74
Đầu LOTO
0 5 5 6 6 8
1 0 1 8
2 1 1 2 3 4 8
3 0 4
4 1 3 7
5 6
6 6
7 1 3 4
8 4 5
9 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/09/2023

ĐẶC BIỆT 45236
10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS
GIẢI NHẤT 33099
GIẢI NHÌ 92248 85832
GIẢI BA 19963 86594 04650
57903 51103 34001
GIẢI TƯ 9605 8174 8695 3932
GIẢI NĂM 1100 9835 6748
3452 5816 9380
GIẢI SÁU 003 883 109
GIẢI BẢY 34 77 84 81
Đầu LOTO
0 0 1 3 3 3 5 9
1 6
2  
3 2 2 4 5 6
4 8 8
5 0 2
6 3
7 4 7
8 0 1 3 4
9 4 5 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/09/2023

ĐẶC BIỆT 68779
3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT
GIẢI NHẤT 71548
GIẢI NHÌ 82470 84221
GIẢI BA 03065 37527 36975
08761 59916 52871
GIẢI TƯ 9605 6005 9627 8751
GIẢI NĂM 2897 5156 0016
2707 3603 9705
GIẢI SÁU 665 493 022
GIẢI BẢY 83 14 68 77
Đầu LOTO
0 3 5 5 5 7
1 4 6 6
2 1 2 7 7
3  
4 8
5 1 6
6 1 5 5 8
7 0 1 5 7 9
8 3
9 3 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/09/2023

ĐẶC BIỆT 62778
7ZU-13ZU-10ZU-6ZU-12ZU-9ZU
GIẢI NHẤT 20839
GIẢI NHÌ 29228 65528
GIẢI BA 22314 73466 17819
70905 97087 67176
GIẢI TƯ 8299 1202 0788 8971
GIẢI NĂM 5759 0216 3733
2360 8984 1505
GIẢI SÁU 067 617 701
GIẢI BẢY 40 44 30 51
Đầu LOTO
0 1 2 5 5
1 4 6 7 9
2 8 8
3 0 3 9
4 0 4
5 1 9
6 0 6 7
7 1 6 8
8 4 7 8
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/09/2023

ĐẶC BIỆT 76922
3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV
GIẢI NHẤT 99878
GIẢI NHÌ 60050 42231
GIẢI BA 70197 24029 17888
42024 71288 33727
GIẢI TƯ 5488 9596 2292 3714
GIẢI NĂM 9571 7953 2680
0653 6341 3334
GIẢI SÁU 075 832 375
GIẢI BẢY 92 42 40 10
Đầu LOTO
0  
1 0 4
2 2 4 7 9
3 1 2 4
4 0 1 2
5 0 3 3
6  
7 1 5 5 8
8 0 8 8 8
9 2 2 6 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/09/2023

ĐẶC BIỆT 22714
8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX
GIẢI NHẤT 66480
GIẢI NHÌ 36490 79715
GIẢI BA 56683 54921 79449
80550 24952 86607
GIẢI TƯ 8307 1435 0484 0941
GIẢI NĂM 1863 0675 5349
9969 1503 4197
GIẢI SÁU 826 983 510
GIẢI BẢY 80 00 67 31
Đầu LOTO
0 0 3 7 7
1 0 4 5
2 1 6
3 1 5
4 1 9 9
5 0 2
6 3 7 9
7 5
8 0 0 3 3 4
9 0 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/09/2023

ĐẶC BIỆT 52566
9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY
GIẢI NHẤT 34841
GIẢI NHÌ 51527 93225
GIẢI BA 11728 25151 80780
49217 55120 57854
GIẢI TƯ 0466 4980 0563 6846
GIẢI NĂM 6189 5380 9292
6703 4758 9247
GIẢI SÁU 104 794 694
GIẢI BẢY 64 63 21 91
Đầu LOTO
0 3 4
1 7
2 0 1 5 7 8
3  
4 1 6 7
5 1 4 8
6 3 3 4 6 6
7  
8 0 0 0 9
9 1 2 4 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/09/2023

ĐẶC BIỆT 40303
8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA
GIẢI NHẤT 10239
GIẢI NHÌ 54210 50718
GIẢI BA 43807 58233 34307
28734 80115 71208
GIẢI TƯ 5730 3813 6767 5531
GIẢI NĂM 0634 0364 2201
3711 5086 0814
GIẢI SÁU 393 729 536
GIẢI BẢY 22 23 91 75
Đầu LOTO
0 1 3 7 7 8
1 0 1 3 4 5 8
2 2 3 9
3 0 1 3 4 4 6 9
4  
5  
6 4 7
7 5
8 6
9 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/09/2023

ĐẶC BIỆT 50925
5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB
GIẢI NHẤT 75781
GIẢI NHÌ 95072 45895
GIẢI BA 41571 89042 12852
47456 00818 62562
GIẢI TƯ 8894 5615 3165 5278
GIẢI NĂM 1942 7055 3612
4780 5138 3630
GIẢI SÁU 212 766 598
GIẢI BẢY 41 28 85 40
Đầu LOTO
0  
1 2 2 5 8
2 5 8
3 0 8
4 0 1 2 2
5 2 5 6
6 2 5 6
7 1 2 8
8 0 1 5
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/09/2023

ĐẶC BIỆT 43104
11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC
GIẢI NHẤT 28261
GIẢI NHÌ 94697 54948
GIẢI BA 94817 46842 80937
93431 84038 68623
GIẢI TƯ 9898 3566 9576 3523
GIẢI NĂM 2967 8407 0472
8087 2142 0254
GIẢI SÁU 564 906 826
GIẢI BẢY 92 19 52 44
Đầu LOTO
0 4 6 7
1 7 9
2 3 3 6
3 1 7 8
4 2 2 4 8
5 2 4
6 1 4 6 7
7 2 6
8 7
9 2 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/09/2023

ĐẶC BIỆT 22365
7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD
GIẢI NHẤT 80585
GIẢI NHÌ 51233 18206
GIẢI BA 96019 28041 33335
84405 47766 56983
GIẢI TƯ 0662 9764 3649 9731
GIẢI NĂM 9034 3966 3093
1775 7898 1925
GIẢI SÁU 266 316 572
GIẢI BẢY 97 50 53 24
Đầu LOTO
0 5 6
1 6 9
2 4 5
3 1 3 4 5
4 1 9
5 0 3
6 2 4 5 6 6 6
7 2 5
8 3 5
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/09/2023

ĐẶC BIỆT 11724
1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE
GIẢI NHẤT 98298
GIẢI NHÌ 19917 53982
GIẢI BA 09894 85689 21669
68513 50670 77330
GIẢI TƯ 1580 7154 6751 2983
GIẢI NĂM 7989 0174 4014
8953 5493 8885
GIẢI SÁU 459 607 700
GIẢI BẢY 95 97 40 99
Đầu LOTO
0 0 7
1 3 4 7
2 4
3 0
4 0
5 1 3 4 9
6 9
7 0 4
8 0 2 3 5 9 9
9 3 4 5 7 8 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/09/2023

ĐẶC BIỆT 13720
10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF
GIẢI NHẤT 08293
GIẢI NHÌ 39853 99463
GIẢI BA 40902 18299 67472
71197 09602 98672
GIẢI TƯ 6266 7877 7531 1382
GIẢI NĂM 8533 8041 0107
1775 2242 9568
GIẢI SÁU 692 139 713
GIẢI BẢY 00 90 14 61
Đầu LOTO
0 0 2 2 7
1 3 4
2 0
3 1 3 9
4 1 2
5 3
6 1 3 6 8
7 2 2 5 7
8 2
9 0 2 3 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/09/2023

ĐẶC BIỆT 59722
5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG
GIẢI NHẤT 39954
GIẢI NHÌ 82710 03209
GIẢI BA 78624 32001 43234
62757 70781 81883
GIẢI TƯ 8076 8791 9056 0768
GIẢI NĂM 6452 1096 3635
6305 6223 8703
GIẢI SÁU 457 589 380
GIẢI BẢY 92 33 70 38
Đầu LOTO
0 1 3 5 9
1 0
2 2 3 4
3 3 4 5 8
4  
5 2 4 6 7 7
6 8
7 0 6
8 0 1 3 9
9 1 2 6
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/09/2023

ĐẶC BIỆT 56650
13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH
GIẢI NHẤT 37406
GIẢI NHÌ 50515 25911
GIẢI BA 41234 89462 16592
53472 18697 36227
GIẢI TƯ 3240 6790 0262 3750
GIẢI NĂM 3676 9266 7549
9781 1704 3680
GIẢI SÁU 405 446 442
GIẢI BẢY 49 45 59 21
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 1 5
2 1 7
3 4
4 0 2 5 6 9 9
5 0 0 9
6 2 2 6
7 2 6
8 0 1
9 0 2 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/09/2023

ĐẶC BIỆT 73132
1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK
GIẢI NHẤT 07023
GIẢI NHÌ 20680 11439
GIẢI BA 90823 34894 66864
31763 56916 32737
GIẢI TƯ 7532 1372 5554 4557
GIẢI NĂM 9339 3954 0197
9470 3478 3924
GIẢI SÁU 827 958 726
GIẢI BẢY 03 31 52 10
Đầu LOTO
0 3
1 0 6
2 3 3 4 6 7
3 1 2 2 7 9 9
4  
5 2 4 4 7 8
6 3 4
7 0 2 8
8 0
9 4 7
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/09/2023

ĐẶC BIỆT 63768
10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL
GIẢI NHẤT 07404
GIẢI NHÌ 76409 96941
GIẢI BA 36081 69640 53912
46658 14279 54968
GIẢI TƯ 5802 8956 7809 3074
GIẢI NĂM 0262 5994 3823
7323 3169 7052
GIẢI SÁU 598 735 736
GIẢI BẢY 93 87 75 00
Đầu LOTO
0 0 2 4 9 9
1 2
2 3 3
3 5 6
4 0 1
5 2 6 8
6 2 8 8 9
7 4 5 9
8 1 7
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/09/2023

ĐẶC BIỆT 35902
3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM
GIẢI NHẤT 31314
GIẢI NHÌ 95602 40508
GIẢI BA 88800 91768 96669
72035 32840 02228
GIẢI TƯ 7304 9775 0393 2766
GIẢI NĂM 9414 1229 3791
2810 9720 9332
GIẢI SÁU 840 864 219
GIẢI BẢY 40 66 26 22
Đầu LOTO
0 0 2 2 4 8
1 0 4 4 9
2 0 2 6 8 9
3 2 5
4 0 0 0
5  
6 4 6 6 8 9
7 5
8  
9 1 3
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585

Thống kê XSMB 90 ngày - XSTD 90 ngày - Cập nhật Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 ngày liên tiếp

Thống kê xsmb 90 ngày, việc xem kết quả xổ số miền bắc trong 3 tháng liên tiếp gần đây nhất luôn được người chơi quan tâm.

XSMB 90 ngày hay KQXSMB 90 ngày liên tiếp - Bảng phân tích kết quả xổ số Miền Bắc của 90 lần quay gần nhất đầy đủ chi tiết. Truy cập vào dự đoán XSMB hôm nay để tham khảo cặp số may mắn nhận định từ các chuyên gia xsmb hàng đầu

Khi những người chơi dựa vào thống kê xổ số miền bắc 90 ngày, thì họ có thể biết được chi tiết sự xuất hiện của các con số trên bảng kết quả xổ số MB 90 ngày qua nhanh chóng và có thể dự đoán được các con số phù hợp để nuôi trong những ngày sắp tới một cách chính xác. Các bạn cũng có thể thống kê nhanh chóng có được kết quả xổ số miền bắc 90 ngày tất cả các giải thưởng của mỗi kỳ quay số mở thưởng trong vòng 3 tháng.

Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào xoso.autos chúng tôi để có thể xem được những bảng thống kê chi tiết và chuẩn xác nhất hoàn toàn miễn phí.

Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL
X
Xxxfseo.com