Để vào trực tiếp xoso.autos cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 18 81
GIẢI BẢY 934 591
GIẢI SÁU 5479
8848
9073
7617
7799
7518
GIẢI NĂM 3613 8648
GIẢI TƯ 02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
88933
73830
20116
41307
35758
06419
91771
GIẢI BA 72162
83589
58543
31638
GIẢI NHÌ 98326 21293
GIẢI NHẤT 89123 37067
ĐẶC BIỆT 435861 433233
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 8 7
1 3 8 8 6 7 8 9
2 3 6 6  
3 4 0 3 3 8
4 8 8 3 8
5   8
6 1 2 7
7 3 9 1
8 9 1
9 3 9 1 3 9
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 54 44
GIẢI BẢY 558 645
GIẢI SÁU 9746
3315
8741
5285
9513
4584
GIẢI NĂM 1964 3913
GIẢI TƯ 14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
GIẢI BA 49124
06927
02140
42326
GIẢI NHÌ 07057 01620
GIẢI NHẤT 71307 99789
ĐẶC BIỆT 331504 000736
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 4 7 9
1 4 5 3 3 8
2 4 7 9 0 6
3   1 6
4 1 6 0 4 4 4 5
5 2 4 7 8  
6 4 6 9  
7    
8   4 5 5 9
9   6
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 68 51
GIẢI BẢY 396 579
GIẢI SÁU 6578
0864
0081
8164
9767
4765
GIẢI NĂM 6179 4192
GIẢI TƯ 87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
GIẢI BA 25955
65598
39137
43103
GIẢI NHÌ 29994 60559
GIẢI NHẤT 02870 09153
ĐẶC BIỆT 419588 420075
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0   3 5
1   4
2    
3 5 5 7 7
4 3 6
5 1 5 1 1 3 9
6 4 4 8 4 5 7 7
7 0 8 9 4 5 9
8 1 5 8  
9 4 6 8 0 2
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 15 24
GIẢI BẢY 056 042
GIẢI SÁU 3378
4255
1495
6337
8900
4387
GIẢI NĂM 0734 5435
GIẢI TƯ 86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
GIẢI BA 52425
91935
48404
22645
GIẢI NHÌ 90147 64023
GIẢI NHẤT 10094 27890
ĐẶC BIỆT 829996 724015
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 4 0 4 9
1 5 7 5
2 5 5 3 4
3 4 5 5 7
4 7 2 5
5 4 4 5 6 0
6 4  
7 8 3 9
8 0 2 5 7
9 4 5 6 0 5
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 99 89
GIẢI BẢY 546 640
GIẢI SÁU 3367
1962
7865
1459
8272
0599
GIẢI NĂM 0341 0615
GIẢI TƯ 59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
GIẢI BA 07079
67310
78323
14491
GIẢI NHÌ 75911 10100
GIẢI NHẤT 08005 91473
ĐẶC BIỆT 317566 123076
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 8 0
1 0 1 5
2 6 7 3 6 8
3 9 7 7
4 1 6 0
5   1 9
6 2 5 6 7 5
7 4 9 2 3 6
8 9 2 9
9 9 9 1 9
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 29 21
GIẢI BẢY 462 390
GIẢI SÁU 5047
5268
7271
6860
2789
3577
GIẢI NĂM 5929 7860
GIẢI TƯ 18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
GIẢI BA 49053
09210
31462
75749
GIẢI NHÌ 72188 05889
GIẢI NHẤT 31696 10173
ĐẶC BIỆT 659770 851265
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 5
1 0 5  
2 5 9 9 9 1 5
3 9 1 1 4
4 7 9
5 3  
6 2 8 0 0 2 5
7 0 1 3 7
8 8 8 9 9 9
9 5 6 0 1
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 64 18
GIẢI BẢY 256 357
GIẢI SÁU 6789
2905
2027
5918
2197
2810
GIẢI NĂM 1070 5694
GIẢI TƯ 93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
GIẢI BA 08192
80483
96319
24381
GIẢI NHÌ 01523 30972
GIẢI NHẤT 58438 38029
ĐẶC BIỆT 037217 483117
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 5 7 3
1 7 0 6 7 8 8 9
2 3 7 6 9
3 2 8 6
4    
5 6 8 1 7
6 4 7 9
7 0 6 2
8 0 1 3 9 1 5
9 2 4 7
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 91 23
GIẢI BẢY 298 909
GIẢI SÁU 0265
1448
2726
3398
1803
0342
GIẢI NĂM 8413 6374
GIẢI TƯ 62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
GIẢI BA 06754
34558
86814
80049
GIẢI NHÌ 89650 12463
GIẢI NHẤT 21815 56260
ĐẶC BIỆT 972975 133103
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0   3 3 3 9
1 3 5 4
2 6 6 7 3 3 7
3 0  
4 0 6 8 2 9
5 0 4 8  
6 5 0 3 6
7 5 8 4
8   8
9 1 1 8 1 4 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 12 60
GIẢI BẢY 906 418
GIẢI SÁU 1972
4073
5494
0636
4255
6325
GIẢI NĂM 5430 8750
GIẢI TƯ 52351
06064
95554
76957
38125
94285
27956
08639
29077
17928
47798
87556
93986
29347
GIẢI BA 18711
96851
51611
46622
GIẢI NHÌ 23446 70321
GIẢI NHẤT 80612 46571
ĐẶC BIỆT 486236 897335
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6  
1 1 2 2 1 8
2 5 1 2 5 8
3 0 6 5 6 9
4 6 7
5 1 1 4 6 7 0 5 6
6 4 0
7 2 3 1 7
8 5 6
9 4 8
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 55 98
GIẢI BẢY 338 986
GIẢI SÁU 5931
1713
1962
9411
3918
9465
GIẢI NĂM 8443 5844
GIẢI TƯ 20292
34170
93679
54470
10709
71529
81899
44744
31742
81710
87520
94195
37463
28319
GIẢI BA 43968
71426
48187
88120
GIẢI NHÌ 27405 36661
GIẢI NHẤT 17912 64883
ĐẶC BIỆT 061333 434602
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 5 9 2
1 2 3 0 1 8 9
2 6 9 0 0
3 1 3 8  
4 3 2 4 4
5 5  
6 2 8 1 3 5
7 0 0 9  
8   3 6 7
9 2 9 5 8
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 00 19
GIẢI BẢY 848 826
GIẢI SÁU 5827
5595
7194
1753
5524
5502
GIẢI NĂM 4578 9301
GIẢI TƯ 05688
85428
13985
41537
10366
17606
70618
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
GIẢI BA 97214
38009
87107
31658
GIẢI NHÌ 83765 21176
GIẢI NHẤT 20929 18419
ĐẶC BIỆT 987446 007924
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 0 6 9 1 2 7
1 4 8 9 9
2 7 8 9 1 4 4 6
3 7  
4 6 8 8
5   3 7 7 8
6 5 6 2
7 8 6
8 5 8  
9 4 5 2 2
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 98 75
GIẢI BẢY 409 578
GIẢI SÁU 8283
5574
1897
0818
1535
0529
GIẢI NĂM 1118 9668
GIẢI TƯ 81972
49080
37863
08939
06415
55051
07436
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
GIẢI BA 83210
22328
33791
65501
GIẢI NHÌ 27744 96544
GIẢI NHẤT 12392 67536
ĐẶC BIỆT 516541 478412
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 9 1 8
1 0 5 8 0 2 8
2 8 9
3 6 9 5 6 9
4 1 4 4 5
5 1 9
6 3 8
7 2 4 5 8
8 0 3 6
9 2 7 8 1 2
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 05 21
GIẢI BẢY 160 761
GIẢI SÁU 8138
1975
5895
3832
1236
2544
GIẢI NĂM 1714 3056
GIẢI TƯ 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
GIẢI BA 82398
99406
54506
09687
GIẢI NHÌ 18118 62274
GIẢI NHẤT 92493 26511
ĐẶC BIỆT 299167 056234
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 5 6 6 8
1 4 8 1
2 3 8 1 6
3 8 8 2 4 6 7
4 7 4
5   5 6
6 0 2 7 1 6
7 5 6 2 4
8 9 7
9 3 5 8 7
Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
GIẢI TÁM 15 08
GIẢI BẢY 023 001
GIẢI SÁU 8898
4989
8638
7229
3341
2037
GIẢI NĂM 4424 9793
GIẢI TƯ 94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
GIẢI BA 45706
55959
05375
12052
GIẢI NHÌ 59376 18019
GIẢI NHẤT 69680 77481
ĐẶC BIỆT 759041 370625
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Ninh Thuận Gia Lai
0 6 7 1 8
1 4 5 5 5 6 9
2 2 3 4 0 1 5 9
3 8 7
4 1 1
5 9 1 2
6 1 4  
7 6 7 5
8 0 9 1
9 8 1 2 3
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
GIẢI TÁM 34 01
GIẢI BẢY 092 923
GIẢI SÁU 2877
7535
7640
2282
5348
5002
GIẢI NĂM 5342 3475
GIẢI TƯ 09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
GIẢI BA 50992
30867
08043
95581
GIẢI NHÌ 86801 33555
GIẢI NHẤT 44998 31109
ĐẶC BIỆT 895519 886147
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU Gia Lai Ninh Thuận
0 1 9 1 2 9
1 9 4 8
2   3
3 4 5  
4 0 0 2 3 7 8
5 1 8 2 3 5
6 7 7  
7 4 7 0 5
8 8 1 2 6
9 2 2 8 7
X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL
Xxxfseo.com