Để vào trực tiếp xoso.autos cài App VPN

XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT

ĐANG CHỜ KQXS MIỀN TRUNG LÚC 17H15 - ngày . CÒN:
08-34-59

giờ          phút           giây

Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 65 48
GIẢI BẢY 558 538
GIẢI SÁU 9208
1712
8591
6373
7906
5112
GIẢI NĂM 1395 4112
GIẢI TƯ 05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
GIẢI BA 13597
29680
83764
81812
GIẢI NHÌ 37573 56043
GIẢI NHẤT 44799 94152
ĐẶC BIỆT 416593 669872
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 8 6 6
1 0 2 2 2 2 2
2 8 8
3   8
4   3 8
5 2 3 8 2
6 5 2 4
7 3 0 2 3 3 4
8 0 7 9
9 1 3 5 7 9  
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 32 98
GIẢI BẢY 627 366
GIẢI SÁU 2173
0324
6037
9789
5888
1759
GIẢI NĂM 1753 1490
GIẢI TƯ 16088
61164
55936
83918
03270
38025
47898
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
GIẢI BA 70432
56346
47548
29131
GIẢI NHÌ 07693 43203
GIẢI NHẤT 27132 27775
ĐẶC BIỆT 533609 401919
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 0 3
1 8 9
2 4 5 7 3
3 2 2 2 6 7 1 7
4 6 0 5 6 8
5 3 3 9
6 4 6
7 0 3 5
8 8 8 9
9 3 8 0 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 71 34
GIẢI BẢY 357 671
GIẢI SÁU 6689
9794
2270
0706
7225
5712
GIẢI NĂM 4124 1798
GIẢI TƯ 81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
GIẢI BA 99936
40669
00806
36694
GIẢI NHÌ 46852 40166
GIẢI NHẤT 22977 87226
ĐẶC BIỆT 968527 829687
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 1 3 6 6
1 9 0 2
2 4 7 7 5 5 6
3 2 6 4
4   6
5 2 7  
6 9 6
7 0 1 7 9 1 9
8 6 9 7
9 1 4 4 5 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 61 34
GIẢI BẢY 660 690
GIẢI SÁU 2913
5819
2385
5212
2139
4314
GIẢI NĂM 8698 4804
GIẢI TƯ 89271
04334
74045
45153
74291
69839
29081
85259
09990
54817
56769
50659
01232
41256
GIẢI BA 56113
45641
99881
14324
GIẢI NHÌ 21812 87986
GIẢI NHẤT 34529 43852
ĐẶC BIỆT 183275 434308
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   4 8
1 2 3 3 9 2 4 7
2 9 4
3 4 9 2 4 9
4 1 5  
5 3 2 6 9 9
6 0 1 9
7 1 5  
8 1 5 1 6
9 1 8 0 0
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 39 70
GIẢI BẢY 277 173
GIẢI SÁU 8339
2090
5302
9329
6903
1528
GIẢI NĂM 0425 7989
GIẢI TƯ 91264
35908
15656
16991
44081
78450
35198
38619
57972
66599
45012
07937
10262
42825
GIẢI BA 44249
82003
23963
94521
GIẢI NHÌ 09128 23500
GIẢI NHẤT 16214 53107
ĐẶC BIỆT 451974 372081
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 3 8 0 3 7
1 4 2 9
2 5 8 1 5 8 9
3 9 9 7
4 9  
5 0 6  
6 4 2 3
7 4 7 0 2 3
8 1 1 9
9 0 1 8 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 28 07
GIẢI BẢY 518 114
GIẢI SÁU 8893
8897
3701
5339
3091
9138
GIẢI NĂM 1890 4037
GIẢI TƯ 73532
64612
43399
16125
99526
75569
22933
64416
82442
01534
18047
76002
46963
91095
GIẢI BA 11423
65990
19236
61513
GIẢI NHÌ 71433 49330
GIẢI NHẤT 55069 65308
ĐẶC BIỆT 536532 400243
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 2 7 8
1 2 8 3 4 6
2 3 5 6 8  
3 2 2 3 3 0 4 6 7 8 9
4   2 3 7
5    
6 9 9 3
7    
8    
9 0 0 3 7 9 1 5
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 16 23
GIẢI BẢY 635 010
GIẢI SÁU 8568
8279
1099
7686
9191
8427
GIẢI NĂM 5625 8938
GIẢI TƯ 11279
57646
01615
62561
29612
02365
67819
57333
24760
06688
19708
82123
15461
51049
GIẢI BA 32609
93235
03898
95730
GIẢI NHÌ 57162 42692
GIẢI NHẤT 29318 22647
ĐẶC BIỆT 022287 145778
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 8
1 2 5 6 8 9 0
2 5 3 3 7
3 5 5 0 3 8
4 6 7 9
5    
6 1 2 5 8 0 1
7 9 9 8
8 7 6 8
9 9 1 2 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 08 29
GIẢI BẢY 802 930
GIẢI SÁU 0690
5401
6544
3528
2088
8900
GIẢI NĂM 4626 0571
GIẢI TƯ 99511
13693
78138
64900
74975
98688
09542
04445
98261
97219
34640
31248
06135
04221
GIẢI BA 07150
73071
96928
07098
GIẢI NHÌ 75591 10458
GIẢI NHẤT 21416 50633
ĐẶC BIỆT 784945 688565
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 1 2 8 0
1 1 6 9
2 6 1 8 8 9
3 8 0 3 5
4 2 4 5 0 5 8
5 0 8
6   1 5
7 1 5 1
8 8 8
9 0 1 3 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 65 38
GIẢI BẢY 766 815
GIẢI SÁU 7992
6022
4730
5374
3347
6093
GIẢI NĂM 5742 6080
GIẢI TƯ 13348
81248
61787
19015
85208
36001
68655
16467
34607
12520
07962
74177
25842
30116
GIẢI BA 53224
35102
17697
62571
GIẢI NHÌ 13387 02023
GIẢI NHẤT 90121 19494
ĐẶC BIỆT 786981 400518
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 2 8 7
1 5 5 6 8
2 1 2 4 0 3
3 0 8
4 2 8 8 2 7
5 5  
6 5 6 2 7
7   1 4 7
8 1 7 7 0
9 2 3 4 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 13 17
GIẢI BẢY 758 720
GIẢI SÁU 7491
6310
4206
1653
8304
2497
GIẢI NĂM 0111 1651
GIẢI TƯ 36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293
12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891
GIẢI BA 02392
40506
17387
32002
GIẢI NHÌ 22524 39905
GIẢI NHẤT 06129 81439
ĐẶC BIỆT 022083 008967
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 6 2 4 5 6 6
1 0 1 3 7
2 4 7 9 0
3 3 9
4 6  
5 8 1 3 3
6   4 7
7 0 6  
8 1 3 7
9 1 2 3 1 4 5 7
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 20 40
GIẢI BẢY 882 609
GIẢI SÁU 7382
5262
2356
9029
3598
6203
GIẢI NĂM 7998 4945
GIẢI TƯ 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
GIẢI BA 62573
01348
85610
29149
GIẢI NHÌ 24173 95635
GIẢI NHẤT 09839 45372
ĐẶC BIỆT 914754 606910
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3 9
1 9 0 0
2 0 9
3 6 9 5
4 8 9 0 5 7 9
5 4 6 7 1 6 9
6 2 6  
7 3 3 2 9
8 2 2 7 9
9 8 3 8
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 27 38
GIẢI BẢY 126 296
GIẢI SÁU 4985
6976
9871
4423
3251
2795
GIẢI NĂM 9685 2418
GIẢI TƯ 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
GIẢI BA 32955
70010
03549
00582
GIẢI NHÌ 78620 18167
GIẢI NHẤT 16671 07816
ĐẶC BIỆT 612558 805515
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7  
1 0 8 5 5 6 8
2 0 6 7 3 8
3   8
4 2 9 9
5 5 6 8 1
6   3 7
7 1 1 6  
8 2 4 5 5 1 2 5 6
9 6 5 6
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 28 99
GIẢI BẢY 878 421
GIẢI SÁU 3596
7058
5620
7882
5296
4816
GIẢI NĂM 6025 7923
GIẢI TƯ 05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
GIẢI BA 49291
89394
13529
14437
GIẢI NHÌ 57621 76009
GIẢI NHẤT 98481 46458
ĐẶC BIỆT 120125 063642
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0   9
1 3 4 6
2 0 1 5 5 8 9 1 3 9
3 0 2 7 9
4 8 2 5
5 8 8
6 0 0
7 8 3
8 1 3 2 6
9 1 3 4 6 6 9
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 22 78
GIẢI BẢY 889 757
GIẢI SÁU 9707
3762
2979
4542
4527
1162
GIẢI NĂM 2714 1877
GIẢI TƯ 51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
GIẢI BA 28427
20934
35873
49759
GIẢI NHÌ 88379 21051
GIẢI NHẤT 14739 71606
ĐẶC BIỆT 507273 233556
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 2 6
1 4  
2 2 7 5 7 7
3 4 9 3
4 0 2
5 1 1 6 7 9
6 2 6 2
7 3 6 9 9 3 6 7 8
8 6 9 1
9 0 1
Tỉnh ThừaThiênHuế Phú Yên
GIẢI TÁM 27 99
GIẢI BẢY 391 684
GIẢI SÁU 4160
2650
7433
7100
1569
9478
GIẢI NĂM 0865 9331
GIẢI TƯ 09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
GIẢI BA 24600
02792
94088
54941
GIẢI NHÌ 55770 44475
GIẢI NHẤT 35241 31182
ĐẶC BIỆT 464825 047033
Lấy kết quả: X1 <Mã tỉnh> gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 <Mã tỉnh> gửi 8585
ĐẦU ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 6 0
1   2
2 5 5 7  
3 3 1 1 2 3
4 1 1 1 9
5 0 1  
6 0 5 9 9
7 0 5 5 8
8 3 2 4 6 8
9 1 2 3 7 9
X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL
Xxxfseo.com